การจัดฟันเด็กตามช่วงอายุ การจัดฟันเด็กสามารถทำได้หรือไม่? การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้นมีหลายช่วงอายุ ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้าร่วมด้วย โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้ หากมีความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลาม

เราจะเห็นได้ว่าการจัดฟันเพื่อแก้บางปัญหาสามารถทำได้ตั้งแต่ในเด็ก ไม่ต้องรอฟันน้ำนมหลุดหมดก่อนหรือรอจนฟันแท้ขึ้นครบ การรักษาตั้งแต่เริ่มแรกอาจจะทำให้ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่า แล้วยังไม่ยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่าย และได้ผลการรักษาที่ดีและยั่งยืน

การจัดฟันในเด็กตามช่วงอายุ

1. วัยเด็กเล็ก (ระยะฟันน้ำนม) เป็นวัยที่ยังไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดี จึงยังไม่ควรจัดฟัน แต่พ่อแม่ควรเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฟันลูก

2. วัยเด็ก (ระยะชุดฟันผสม) เป็นระยะที่ฟันหน้าและฟันกรามถาวรซี่แรกขึ้นเรียบร้อยแล้ว สมควรจัดฟัน เพื่อแก้นิสัยหรือความผิดปกติที่เกิดจากขากรรไกร โดยใช้เครื่องมือชักนำและปรับเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโตของขากรรไกร

3. วัยรุ่น (ระยะฟันถาวร) เป็นระยะที่ฟันถาวรทุกซี่ยกเว้นฟันกรามซี่ที่ 3 ขึ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะที่เหมาะสมในการจัดฟันเพื่อแก้ไขตำแหน่งฟันและการสบฟันที่ผิดปกติ

โดยทั่วไปแล้วเราสามารถพาลูกไปให้หมอฟันลองวินิจฉัยสภาพฟันดูได้ตั้งแต่ลูกอายุ 7 ปี ควรนัดพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดฟันโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถได้รับการวินิจฉัยที่มีถูกต้องมากที่สุด

ปกติแล้วการดัดฟันมักเริ่มทำตอนที่ฟันน้ำนมของเด็กหลุดออกหมด และมีฟันแท้ขึ้นมาครบแล้ว นั่นคือตั้งแต่อายุ 8 – 14 ปี โดยหมอดัดฟันอาจจะแนะนำให้ลูกดัดฟันด้วยวิธี interceptive ซึ่งเป็นการใส่เครื่องมือทันตกรรม (ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหล็กดัดฟันเสมอไป) แม้ฟันน้ำนมจะยังหลุดไม่หมดก็ได้ และเมื่อเด็กฟันแท้ขึ้นจนครบจึงค่อยเปลี่ยนวิธีการรักษาไปเป็นใส่เหล็กดัดฟัน โดยอาจมีระยะเวลาการดัดฟันที่ไม่มากเท่าการดัดฟันปกติเพราะได้มีการรักษาไปแล้วตั้งแต่เด็ก